Kategorie

Informacje

Płatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCINiniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§1 Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu Balonynysa.pl
adres internetowy http://www.balonynysa.pl/

2. Administratorem danych jest FIRMA HANDLOWA KRYS KRYSTYNA TELISZEWSKA
z siedzibą ul. słowiańska 23, 48-300 Nysa

NIP: 753 134 58 82, REGON: 361899788

3. Klient może się kontaktować drogą mailową pod adres:  firmakrys@gmail.com
 
4. Użytkownik podaje swoje dane całkowicie dobrowolnie.

5. Osoba podająca swoje dane osobowe na naszym sklepie ma prawo dostępu do nich.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w podanych danych.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia, swobodnego przeniesienia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Jeśli użytkownik uzna, że zostały naruszone przepisy prawa w związku z przetwarzaniem danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W szczególnych wypadkach, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

10. Informujemy, że w dowolnym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody, którą wcześniej wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

11. Niniejsza polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i może ulec aktualizacjom.


§2 Rodzaje, cele i czas wykorzystywania danych


12. Jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy?
Dane które gromadzimy to te, które użytkownik podaje w formularzu kontaktowym, czyli imię, adres e-mail i numer telefonu. Dane te są nam potrzebne do kontaktu zwrotnego realizacji zamówienia, wysyłki zamówienia pod konkretny adres.

13. Gromadzimy również dane potrzebne do realizacji zlecenia czyli imię i nazwisko, adres pod którym ma zostać wykonane zlecenie oraz numer telefonu.

14. Korzystamy także z usług firm trzecich, które wspierają funkcjonowanie naszej strony, gromadzą dane potrzebne do analizy „ruchu na stronie” , oraz analizy statystyk.
- Youtube
- Google Analytisc
- Adobe Flash Player

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez powyższe podmioty znajduje się:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/flash-player.html

15. Korzystamy z usług podmiotu informatycznego, który na nasze zlecenie wprowadza zmiany na stronie.

16. Korzystamy z usług podmiotu finansowych /bankowych, którę zapewniają obsługę jednej z form płatności związane z procesem zamówienia/zawarcia umowy:

  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
    • a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    • b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    • c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) Podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane z związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętm przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twist Polska Sp. z o.o..

17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 16, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

18. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

19. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

20. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

21. Czas przetwarzania Panią/Pana danych osobowych to 6 lat.

§3 Środki bezpieczeństwa

22. Nie udostępniamy danych osobom do tego nieupoważnionym, bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego dane gromadzone są należytą starannością zgodnie z ustawą.


§4 Dane gromadzone w formularzu

23. Dane w formularzu użytkownik podaje świadomie i dobrowolnie.

24. Dane podawane w formularzu nie są zapisywane automatycznie.

25. Danych z formularza nie przekazujemy osobom trzecim inaczej niż na wyraźną zgodę podającego dane.

26. Do danych zapisanych z formularza może mieć dostęp podmiot odpowiedzialny za obsługę strony.

27. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów naszego serwisu.


§5 Polityka cookies

28. Ciasteczka cookies to krótkie informacje tekstowe, które zapisują dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

29. Ciasteczka generowane są przez przeglądarkę internetową, oraz zapisują się na urządzeniu końcowym użytkownika.

30. Administrator korzysta z dwóch rodzajów ciasteczek czasowych, które usuwają się po zakończeniu sesji oraz trwałych, który zapisują się na urządzeniu użytkownika.

31. Ciasteczka nie pobierają jakichkolwiek danych z urządzenia użytkownika, zapisują tylko informację o tym, że użytkownik odwiedzał wcześniej naszą stronę i pomagają dostosować wyświetlane treści do preferencji.

32. Serwis używa ciasteczek cookies w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu, oraz w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

33. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia cookies na urządzenia.

34. Administrator używa pliki cookies w celu poprawy konfiguracji serwisu, w celu uwierzytelnienia użytkownika, zapamiętania lokalizacji użytkownika, popularyzacji serwisu za pomocą YouTube, serwis ten posiada własną politykę prywatności.

35. Więcej informacji na temat plików cookies znajdują się w osobo opracowanej polityce cookies.